CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ MEDICÍNY BŘEVNOV

"Společně pro Vaše srdce a cévy"

Výjimečnost našeho pracoviště spočívá v individuálním přístupu a komplexně zvládnutému managementu léčby a prevence srdečních a cévních chorob. Naší prioritou je poskytovat Vám co nejkvalitnější péči, kdy dlouhodobě tohoto cíle dosahujeme v pracovním týmu vysoce erudovaných odborníků, který funguje efektivně a hlavně komplexně. Tím si vytváříme prostor pro zvyšování kvality dlouhodobé péče o pacienty a současně si zachováváme osobní přístup ke každému z Vás.

O naší ambulanci

Centrum kardiovaskulární medicíny Břevnov zahájilo činnost v roce 2015 jako nestátní zdravotnické zařízení. Díky modernímu vybavení a odbornému vzdělání personálu Vám zajistíme kompletní kardiologickou a angiologickou ambulantní péči se zaměřením na neinvazivní diagnostiku, průběžné sledování konkrétních kardiovaskulárních chorob a jejich léčbu. Klademe důraz na prevenci a předcházení rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění.
  • špičkové monitorovací vybavení přímo v našem centru
  • osobní přístup ke každému pacientovi
  • poskytujeme standardní péči na vysoké úrovni
  • registrujeme nové klienty

V roce 2022 byla našemu pracovišti udělena Akreditace ministerstva zdravotnictví pro přípravu lékařů v nástavbovém oboru Angiologie, díky které se podílíme i na další specializační přípravě lékařů v tomto oboru.

Doc. MUDr. Jean-Claude Lubanda, Ph.D., MHA

MUDr. Hana Lubanda

MUDr. Pavla Čadová

Lékařka

|

Kardiologie

MUDr. Marie Zvěřinová

Lékařka

|

Kardiologie

MUDr. Tereza Eichlerová

Lékařka

|

Kardiologie

MUDr. Kateřina Daníčková

Lékařka

|

Angiologie

MUDr. Jana Podzimková

Lékařka

|

Kardiologie

MUDr. Alena Pravečková

Lékařka

|

Kardiologie

MUDr. Petr Mitáš

Lékař

|

Cévní chirurgie

Pavla Těšíková

Staniční sestra

Kateřina Sedláková

Zdravotní sestra

Lucie Tylová

Zdravotní sestra

Karolina Hudcová

Zdravotní sestra

Mgr. Andrea Sršňová

Zdravotní sestra

Ivana Ptáková

Zdravotní sestra

Štěpánka Pechová

Office manager

Michaela Maliňáková

Vedoucí lymfoterapeutka

Bc. Irena Průchová

Odborná lymfoterapeutka

Ondřej Matějka

Odborný lymfoterapeut

Viktor Hýsek

Odborný lymfoterapeut

Ivana Jarošová

Údržba provozu

Poliklinika Břevnov

Poliklinika pod Marjánkou poskytuje zdravotnické služby z následujících lékařských oborů: alergologie, angiologie, chirurgie, dětská chirurgie, proktologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, gynekologie, hematologie, interna, kardiologie, klinická logopedie, kožní, laserové a estetické centrum, lymfologie, neurologie, ORL, ortopedie, oční, plicní, praktický lékař, pediatrie, psychiatrie, psychologie, urologie, stomatologie, zubní hygiena. 

V prostorách polikliniky Břevnov se dále nachází lékárna, rehabilitace, logopedie, laboratoř, rentgen a ultrazvuk.