Lymfocentrum CKVM

Naše specializované lymfocentrum se zabývá léčbou lymfedémů, neboli lymfatických otoků, které vznikají zhoršením odtoku lymfy (mízy) z postižené oblasti. Lymfedém se může vyskytovat kdekoliv na těle a jde o onemocnění chronické, které přetrvává dlouhodobě, většinou celoživotně.

V našem Lymfocentru k léčbě lymfedému využíváme nejmodernější metody a specializujeme se na:

 • primární lymfedém (vrozený) - příčinou je nedostatečný genetický vývoj lymfatického systému nebo anomálie mízního systému, tento typ lymfedému vzniká pozvolna a postupně se šíří, ke zhoršování stavu lymfedému mohou přispět hormonální změny a těhotenství, zvýšená námaha nebo zánět
 • sekundární lymfedém (získaný) – lymfedém zapříčiněný poškozením mízního systému, nejčastěji příčiny poinfekční, potraumatické, pooperační a poradiační, případně otoky v důsledku nádorového onemocnění
 • lipedém - patologické hromadění tuku v dolních nebo horních končetinách, symetrický otok bolestivý na dotek s vystřelující bolestí, příznakem může být tvorba tzv. pavoučích žil nebo zvýšená tvorba modřin
 • flebedém – otok způsobený nedostatečným žilním odtokem z důvodu tzv. žilní nedostatečnosti, nejčastěji vzniká v dolní končetině a šíří se směrem k tříslu

Jak probíhá léčba lymfedému

Při léčbě lymfedému využíváme tzv. komplexní dekongestivní terapie (KDT) kombinující tři léčebné postupy - lymfodrenáže, komprese a cvičení. V první fázi dekongestivní terapie se zaměřujeme na redukci otoku a ve druhé fázi na udržení dosažených výsledků. Na základě vstupního vyšetření určíme typ otoku a doporučíme Vám individuální vyšetřovací a léčebný plán. Často je pacient odeslán na specializované vyšetření, tzv. lymfoscintigrafie, k potvrzení diagnózy.

Komplexní dekongestivní terapie zahrnuje:

 • manuální lymfodrenáže
 • přístrojové lymfodrenáže
 • komprese - vícevrstevné kompresní bandáže, kompresní prádlo
 • lymfo-taping - speciální pásky lepené na otok
 • farmakoterapie
 • lymfo-chirurgické výkony - v případě rozsáhlých otoků lze sjednat konzultaci ve specializovaném centru

Lymfodrenáže se rozdělují se na manuální lymfodrenáže (tzv. prováděny ručně lymfoterapeutkou) a přístrojové lymfodrenáže (prováděny pomocí speciálního lékařského přístroje). Obě techniky se uplatňují v rámci péče o pacienty s otoky a vždy v celém průběhu terapie o pacienta pečuje naše zkušená lymfoterapeutka. Léčebný plán se skládá z navržených terapeutických bloků a sledování v lymfologické poradně. Typ a četnost procedur závisí na stadiu lymfedému.

Lymfu z tkání transportují lymfatické cévy, které ústí do krevního oběhu v blízkosti srdce. Tyto cévy procházejí uzlinami, v nichž se odehrávají důležité imunitní děje. Dojde-li k blokádě toku lymfy, k jejímu městnání v cévách a následně k městnání mezibuněčné tekutiny ve tkáních, vzniká lymfatický otok.

Lymfodrenáž (Lymfatická masáž nebo Masáž lymfatických uzlin) je vhodná pro všechny pacienty s lymfedémem, kteří byli vyšetřeni lymfologem a byla jim indikována tato léčebná metoda. Dále pak se uplatňuje u pacientů s ostatními druhy otoků, jako je lipedém a flebedém v rámci komplexní dekongestivní terapie. Velmi dobré výsledky přístrojové lymfodrenáže jsou popsané zejména u pacientek s lipedémem (chronické bolestivé onemocnění podkožní tukové tkáně).

Lymfodrenáže nedoporučujeme u pacientů

 • nespolupracujících
 • s otevřenými kožními defekty
 • s významnou lymforeu (výtok mízy z končetiny) - u těchto pacientů je nutné zvážit další léčebné možnosti, hlavně kompresní techniku a časnou chirurgii
 • s těžkým srdečním selháním, jelikož hrozí vysoké riziko zhoršení stavu vzhledem k přesunu velkého množství tekutin z dolních končetin do srdce
 • s aktivním nádorem

Pacienty se sekundárním lymfedémem je nutné vždy komplexně vyšetřit a vyloučit jiné příčiny včetně možnosti nádorového onemocnění.

Léčebný plán se obvykle skládá z procedur a ošetření, na která pacient dochází denně nebo několikrát týdně, po dobu 1 - 6 týdnů, hovoříme o tzv. léčebných blocích. Dle terapeutických výsledků navazují další léčebné bloky v různých frekvencích nebo sledování v lymfologické poradně. Typ a četnost léčebných procedur závisí na velikosti a stádiu lymfedému.

Lymfodrenáže u nás provádí lymfoterapeutka s mnohaletými zkušenostmi v oblasti lymfologie s certifikací České lymfologické společnosti (www.lympho.cz). Pacienti jsou vždy předem vyšetřeni lékařem (lymfologem taktéž s certifikací České lymfologické společnosti), který navrhne individuální léčebný plán, který se skládá z navržených terapeutických bloků a sledování v lymfologické poradně.

Nejdůležitější je vždy zjistit možnou příčinu otoků či poruchy lymfatického systému a hlavně vyloučit závažnější stavy, které mohou být s tím spojené, jako je srdeční selhání, hluboká žilní trombóza či nádorové onemocnění. Provádění lymfodrenáže u takto nemocných pacientů je kontraindikované a velmi rizikové. Proto je lepší tuto péči mít zajištěnou v certifikovaném lymfocentru.