Moderní léčba křečových žil ClariVein

Na našem pracovišti se specializujeme na vysoce šetrnou miniinvazivní léčbu křečových žil mechanochemickou ablací systémem Clarivein (MOCA) nebo endovenozním laserem (EVLA) mimo jiné. Zajišťujeme tak vedle nechirurgické léčby žilní insuficience (žilní nedostatečnosti), komplexní péči o pacienty s varixy (křečovými žilami). Moderní operace varixů svým šetrným přístupem má za cíl nejen odstranit dlouhodobé obtíže, ale i zlepšit kosmetický vzhled operované končetiny.

Provádíme komplexní posouzení rozsahu a závažnosti žilní insuficience, návrh a zajištění optimální terapie.

Základem správného návrhu terapie chronické žilní insuficience je na začátku vždy podrobná diagnostika barevnou duplexní sonografií žil povrchového a hlubokého žilního systému postižené končetiny.

Systém ClariVein představuje rychlou, bezpečnou a nebolestivou ambulantní metodu bez rizika poranění okolních tkání, bez nutnosti celkové anestézie s rychlým návratem k běžné činnosti. Jedná se v současnosti o nejšetrnější metodu k odstranění křečových žil.

 • bezbolestný průběh operace i pooperačního období, ambulantní zákrok s krátkým pobytem na lůžku
 • žádná nebo minimální nutnost pracovní neschopnosti
 • vynikající kosmetický efekt
 • cena dle rozsahu postižení (jedna končetina) 20–30.000 Kč

Výhody léčby křečových žil na našem pracovišti:

 • na diagnostiku a léčbu křečových žil se dlouhodobě specializujeme
 • máme bohaté klinické zkušenosti v oboru angiologie a cévní chirurgie z předních klinických pracovišť
 • dlouhodobě sledujeme nové trendy v léčbě křečových žil
 • využíváme nejmodernější přístrojové vybavení, metodou volby jsou u nás miniinvazivní operační postupy

Popis metody

Křečové žíly (varixy) se v západních zemích vyskytují extrémně často a jsou jednou z nejběžnějších civilizačních chorob. Asi 60% dospělých osob v České republice trpí změnami žil nohou. Není to jen kosmetický problém - neléčené varixy velkých žil dolních končetin mohou vést k závažným zdravotním problémům. Za příčinu žilních onemocnění se považuje slabost žilní stěny jako dědičné zatížení. Další faktory, které podporují vznik křečových žil jsou:

 • těhotenství
 • nedostatek pohybu
 • delší stání nebo sezení
 • nadváha
 • věk
 • reflux (porucha funkce chlopní)
 • životní styl

Co je to ClariVein?

ClariVein je v současnosti jednou z nejšetrnějších a nejefektnějších metod k odstranění křečových žil. Zákrok je bezpečný, rychlý a bezbolestný bez výskytu modřin, otoků a jizev. Provádí se ambulantně pouze v lokálním znecitlivění bez použití celkové anestezie. Nevyžaduje proto hospitalizaci ani pracovní neschopnost a klient se tak může okamžitě vrátit k běžným aktivitám.

Varixy, neboli křečové žíly, vznikají na základě genetických predispozic, ale jejich rozvoj ovlivňuje i nezdravý životní styl. Za rizikové faktory se považuje například sedavé zaměstnání, obezita nebo těhotenství. Toto onemocnění postihuje nejčastěji dolní končetiny a kromě estetického vlivu způsobuje také zdravotní komplikace, jako jsou otoky, bolestivost, mravenčení nohou či časté záněty. Zákrok se provádí pomocí originálního setu, který se zavede do postižené povrchové žíly. Uvnitř se uvede do chodu speciální rotující klička, která narušuje vnitřní povrch varixu. Destrukce je dokončena chemickým působením současně vstřikovaného sklerotizačního roztoku, který způsobí slepení žilních stěn. Ošetřený žilní kmen po výkonu splaskne a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh. Výkon je zcela nebolestivý, trvá cca 20 min včetně přípravy. Samotné ošetření žilního kmene trvá v jednotkách minut. Po výkonu je na končetinu nasazena kompresní punčocha, kterou je třeba nosit dva týdny.

Výhody metody ClariVein

 • ambulantní zákrok bez pracovní neschopnosti
 • okamžitý návrat ke každodenním aktivitám
 • vynikající kosmetický výsledek – bez jizev, otoků a modřin
 • žádná nebo jen minimální bolest během ošetření a po něm
 • není třeba celková anestezie
 • bezpečné ošetření širokého spektra postižených žil
 • dlouhodobý efekt a spolehlivost
 • žádné riziko možného tepelného poškození okolních tkání
 • vysoký komfort pro pacienty, minimální nepohodlí

Další dostupné metody léčby křečových žil, které provádíme:

Laser (EVTL, EVLA metoda) – do žíly je zasunuto laserové vlákno a za pomalého vytahování vlákna dojde k zatavení celé žíly nebo jejího úseku efektem termokoagulace, kdy se světelná energie laseru změní na teplo. Na našem pracovišti používáme systém Neolaser s nejvyšší vlnovou délkou (1940nm). Je nejšetrnější pro okolní tkáně a nevyžaduje vysokou energii k dosažením potřebného efektu. Před výkonem je nutné podat tumescenční anestezii (do podkožní tukové tkáně je napuštěna tekutina obsahující místní anestetikum, které oblast dokonale znecitliví) do okolí léčené žíly v několika místech. Po výkonu se musí nosit kompresivní punčocha dle doporučení lékaře.

Pěnová sklerotizace – žíly jsou uzavřeny, zmenšeny nebo přeměněny na pojivovou tkáň zevnitř pomocí kapalinové nebo pěnové sklerotizační látky. Po výkonu je nutné nosit kompresivní punčochu.

Tkáňové lepidlo (Venaseal) - postižená žíla je uzavřena pomocí speciálního lepidla (Venaseal/Medtronic). Výkon nevyžaduje tumescentní anestezii (do podkožní tukové tkáně je napuštěna tekutina obsahující místní anestetikum, které oblast dokonale znecitliví) ani nošení kompresivní punčochy po výkonu.

Volba vhodné metody je vždy provedena po rozhovoru s pacientem po kompletním mapování povrchového žilního systému.

Metoda ClariVein je nejšetrnějším způsobem odstranění křečových žil, a proto je vhodná prakticky pro každého. Samotnému zákroku předchází pečlivé vyšetření cévního chirurga, který rozhodne o nejvhodnějším způsobu léčby.

Ošetření pacienti udávají vůbec žádné nebo jen malé bolesti.

Metoda Clarivein se provádí bez celkové anestézie, znecitliví se jen místo vpichu. Vhodná je analgosedace.

Ojediněle může po ošetření dojít k lehkému pocitu tahu podél smrštěné žíly na stehně.

Metoda Clarivein se úspěšně používá ve Spojených státech a západní Evropě od roku 2010. V České republice od roku 2014.

Metoda ClariVein se provádí ambulantně. Pacient je tedy ihned po zákroku propuštěný domů a může se vrátit ke svým běžným činnostem. Po ošetření doporučujeme nosit 7-10 dní kompresní punčochy, které mají vliv na průběh hojení.

S normálními činnostmi můžete zpravidla začít ihned. Není nutná žádná rekonvalescence.

Jednou z výhod tohoto ošetření je, že Vás nijak neomezí ve Vašich běžných aktivitách, které můžete začít provozovat prakticky okamžitě po výkonu. Intenzivní sport doporučujeme omezit po dobu 3-7 dní.