NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ PÉČI V OBLASTI KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE

HLEDÁTE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE?

Přijímáme nové pacienty k našim praktickým lékařkám CKVM Praktik.
Registrujte se zde nebo na tel. číslech v ordinačních hodinách 722 702 277 a 220 514 188.

Naše služby

Poskytujeme komplexní kardiologickou a angiologickou ambulantní péči se zaměřením na neinvazivní diagnostiku, průběžné sledování kardiovaskulárních onemocnění a jejich léčbu. Klademe důraz na prevenci a předcházení rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění. Díky špičkovému monitorovacímu vybavení přímo v našem centru a odbornému vzdělání personálu Vám poskytneme péči na vysoké úrovni a s krátkou čekací lhůtou.

Co vědět před návštěvou

Na vyšetření se dostavte o 15 min dříve a vyhraďte si dostatečnou časovou rezervu, protože doba strávená v ordinaci je ovlivněna rozsahem nezbytných vyšetření, která budeme provádět. Při Vaší první návštěvě bude kromě aktuálních obtíží důkladně posouzena i celková anamnéza (tzn. formou rozhovoru získané údaje týkající se Vašeho předchorobí).

Poradna pro srdeční arytmie

Navštivte naši poradnu pro srdeční arytmie. Zajištujeme komplexní diagnostiku a péči o pacienty se všemi poruchami srdečního rytmu, nejčastěji fibrilace síní, flutter síní, bradyarytmie, tachyarytmie. Předejděte častějším hospitalizacím a nižší kvalitě života, kterou arytmie srdce způsobuje.

Moderní léčba křečových žil

Specializujeme se na komplexní posouzení rozsahu a závažnosti žilní nedostatečnosti (Křečové žíly neboli Varixy), návrh a zajištění vhodné léčby. Systém ClariVein představuje moderní a vysoce šetrnou metodu odstranění křečových žil bez nutnosti celkové anestezie, která Vám zaručí rychlý návrat k běžnému životu.

Lymfologická poradna

Objednejte se na Diagnostické vyšetření lymfedému (mízního otoku). Komplexní fyzioterapie mízního systému (Komplexní dekongestivní terapie) spočívá v kombinaci lymfodrenáže, komprese a cvičení. Během Vašeho individuálního léčebného plánu o Vás budou pečovat zkušení lékaři a specializovaná lymfoterapeutka.