Kardiologie

Prováděná vyšetření:

Vyšetření, které pomocí časového záznamu EKG křivek (Elektrokardiogram) zobrazuje elektrickou srdeční aktivitu, vyšetření je zcela neinvazivní a nebolestivé. EKG se využívá při určení původu bolestí na hrudi, bušení srdce (tzv. palpitace), dušnosti a závratí. Křivka je snímána speciálním přístrojem pomocí elektrod, které jsou upevněny na hrudníku a na kotníkách. Lékař podle vzhledu křivek, jejich tvaru, výšky a dalších parametrů, diagnostikuje případné odchylky od běžného stavu. Využívá se k vyloučení nejčastější poruchy srdečního rytmu (arytmie, bušení srdce, atd.) a známek poruchy prokrvení srdečního svalu (infarkt myokardu nebo angina pectoris).

Vyšetření EKG je na našem pracovišti dostupné na počkání a bez objednání.

Vyšetření srdce pomocí ultrazvuku. Během vyšetření lékař zobrazuje srdeční oddíly, chlopně a hodnotí jejich funkce. Vyšetření je neinvazivní, vyšetřovaný leží zpravidla na levém boku nebo na zádech s odhalenou horní polovinou těla. Obrazy jsou snímané přes hrudní stěnu pomocí sondy. Při vyšetření se používá speciální ultrazvukový gel ke zlepšení kvality obrazu. Na základě echokardiografického vyšetření lékař určí, zdá pacient má srdeční vadu, nedomykavost chlopně či jejich zúžení, poruchu stažlivosti (síla svalové kontrakce) srdečního svalu, záněty a nádorové onemocnění srdce, hromadění tekutiny v srdečních obalech atd. Jedná se o komplexní a velmi specializované vyšetření.

Vyšetření EKG při zátěži. Pacient šlape na stacionárním kole, tzv. ergometru (podobně jako na rotopedu), a zároveň je mu snímána EKG křivka při postupně navyšující se zátěži. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou připevněny na hrudníku, a na paži je měřen krevní tlak. Vyšetření se provádí u pacientů, kteří mají bolesti na hrudníku a příznaky srdeční arytmie jsou vázané na námahu, při kontrole průběhu nemoci nebo při kontrole účinnosti provedených zákroků (např. zavádění stentu do věnčitých tepen). Vyšetřením lze nejčastěji odhalit poruchy srdečního rytmu nebo Angina pectoris (tlaková až svíravá bolest za hrudní kostí). Zátěžové EKG vyšetření doporučujeme u nemocných po infarktu, srdeční katetrizaci či bypassu. Ergometrie je taktéž vhodná pro určení tréninkové zátěže sportovců.

Měření a automatické zaznamenání krevního tlaku pacienta v jeho běžném „domácím“ prostředí po dobu 24 hodin. Přístroj měří krevní tlak v pravidelných intervalech ve dne i v noci. Slouží k přesnější diagnostice vysokého krevního tlaku a ke zhodnocení efektu léčby. Vyšetření se provádí zpravidla pouze po dobu 24 hodin, poté se vyšetření ukončí a pacient odevzdává přístroj zpět. V případě potřeby lze vyšetření opakovat.

Holterova monitorace EKG je sledování elektrokardiografické křivky zpravidla po dobu 24 hodin. Pacient má na hrudníku připevněné elektrody a po celou dobu nosí malé elektronické zařízení, které křivku nahrává. Informace o charakteru a frekvenci srdečních arytmií, které EKG Holter poskytne, jsou následně lékařem vyhodnoceny na počítači.

Jedná se o kontinuální monitoraci EKG stejně jako u Holter EKG, ale na více než jeden den. Toto vyšetření provádíme dle potřeby až po dobu jednoho týdne. Lze provádět i delší záznam, pokud to vyžaduje stav pacienta.

Pokud se symptomy objevují s odstupem více dnů až týdnů, je vhodnější dlouhodobý epizodní záznamník. EKG záznamník nepřetržitě sleduje Vaše EKG a průběžně jej hodnotí. Pokud zaznamená jakoukoliv poruchu rytmu, včetně malých přeskočení, událost okamžitě nahrává. Toto monitorování se využívá na dobu 14 dnů až jeden měsíc.

Specializované vyšetření pacientů s implantovaným kardiostimulátorem, kdy je pacientovi na pravidelných prohlídkách pomocí tzv. programéru kontrolován technický stav kardiostimulátoru a zejména životnost jeho baterie, která se v průměru pohybuje kolem 6 let. Pokud programér signalizuje blížící se stav vybití baterie, musí být celý kardiostimulátor vyměněn v kardiocentru.

Vyšetření srážlivosti krve u pacientů užívajících lék Warfarin. Provádí se v ambulanci z kapky krve z prstu pomocí speciálního přístroje sloužícího k jeho rychlému změření. Výsledek testu ukáže, zda krev pacienta není příliš naředěná nebo naopak málo, na základě výsledků je případně upraveno dávkování Warfarinu. Při účinné antikoagulaci se má INR pohybovat mezi hodnotami 2,0 a 3,0.