NAŠE SLUŽBY

Kardiologie

Poskytujeme kompletní spektrum specializované kardiologické ambulantní péče. Specializujeme se na neinvazivní kardiologickou diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů a na účinnou prevenci a intervenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Angiologie

V rámci cévní ambulance zajištujeme komplexní léčebnou a preventivní péči o nemocné s angiologickou problematikou. Na základě neinvazivní diagnostiky cévních onemocnění sestavujeme návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu.

Poradna pro srdeční arytmie

Navštivte naši poradnu pro srdeční arytmie. Zajištujeme komplexní diagnostiku a péči o pacienty se všemi poruchami srdečního rytmu, nejčastěji fibrilace síní, flutter síní, bradyarytmie, tachyarytmie. Předejděte častějším hospitalizacím a nižší kvalitě života, kterou arytmie srdce způsobuje.

Moderní léčba křečových žil

Specializujeme se na komplexní posouzení rozsahu a závažnosti žilní nedostatečnosti (Křečové žíly neboli Varixy), návrh a zajištění vhodné léčby. Systém ClariVein představuje moderní a vysoce šetrnou metodu odstranění křečových žil bez nutnosti celkové anestezie, která Vám zaručí rychlý návrat k běžnému životu.

Lymfologická poradna

Objednejte se na Diagnostické vyšetření lymfedému (mízního otoku). Komplexní fyzioterapie mízního systému (Komplexní dekongestivní terapie) spočívá v kombinaci lymfodrenáže, komprese a cvičení. Během Vašeho individuálního léčebného plánu o Vás budou pečovat zkušení lékaři a specializovaná lymfoterapeutka.